Аdvanced Energy Psychology

Сертификационна програма по
Advanced Energy Psychology® - EDxTM™ 
В партньорство с Energy Psychology - USA
ПЪРВИ МОДУЛ 
06-09 Юли 2017 
 София
 Обучението се състои от два четиридневни модула 
Обучението е предназначено както за специалисти, така и за хора неангажирани професионално с някоя от помагащите професии. След покриването на сертификационните изисквания, участниците получават сертификат от Energy Psychology - USA 
 

Водещ: Корнелия Зингер

 Д-р Корнелия Зингер е лекар и психотерапевт със специализация в психосоматичната медицина. Тя е  преминала обучение и е сертифицирана в Ериксонова хипнотерапия,EMDR, фамилна терапия, терапия на  его-състоянията и EFT. Основната насока в психотерапевтичната и практика е работата с клиенти,  страдащи от посттравматично стресово разстройство. Д-р Зингер е практикуващ психотерапевт с  двадесетгодишна практика. След като има шанса да бъде обучена и сертифицирана от Фред Гало  в Advanced Energy Psychology – EDxTM, тя превръща този метод в основният инструмент при работата си с  клиенти.  За д-р Зингер EDxTM се превръща в един фантастично ефективен инструмент, с помощта на  който тя помага на клиентите си да се справят с проблеми от различно естество, и с помощта на който, тя  успява да насърчи тяхното себепознание и себеразвитие и в допълнение, тя ползва този метод и за лична  психо-енергийна хигиена, в качеството си на терапевт, работещ с хора, които преживяват трудни житейски ситуации, което изисква и налага, и самият терапевт, периодично да се грижи за собственият си психо-енергиен баланс. Д-р Корнелия Зингер е сертифициран обучител по Advanced Energy Psychology -EDxTM.

EDxTM - енергийни диагностични и изцелителни методи (ЕДИМ), е за момента най-усъвършенстваната, всеобхватна и изчерпателна методика на Енергийната психология, съчетаваща приложната кинезиология, работата с биоенергийната система и работата със съзнанието и подсъзнанието.

Разработен от