Биоенергиен коучинг®

СЕРТИФИКАЦИОНЕН ТРЕНИНГ ЗА ФАСИЛИТАТОРИ

 ПО

Биоенергиен коучинг®

22-24 Ноември 2019 г.

Обучението е предназначено както за специалисти, така и за хора неангажирани професионално в помагащите професии. 

В обучението по БЕК® е предвидено текущо оценяване по време на самите модули, като по време на последният модул е предвиден и финален писмен тест.
 

Обучението по Биоенергиен коучинг® на Германската академия по Енергийна медицина и Биоенергетика е за момента единственото оторизирано на международно ниво обучение по Биоенергиен коучинг®. Това обучение предлага уникални познания по темите, свързани с биоенергийната система на човека и биоенергийните подходи за съхраняване и възвръщане на здравето. Обучението е насочено както към професионалистите от областта на помагащите професии, така и към непрофесионалисти,  като осигурява незаменими напътствия за създаването и поддържането на една успешна практика.

Разработен от