Дервиш йога

Дервиш йога произлиза от древните традиции, които интегрират тялото, ума, емоциите и духовността.

Адаптираната от създателката на „Libre Universite du Samadeva” Еннеа Тес Грифит и от преподавателката във LUS Ема Тилок форма на Дервиш йога, която е създадена под ръководството на прекаралият дълги години в дервишко братство и обучавал се в традицията на Дервишите Хаким от Кафиристан – Идрис Лаор и в сътрудничеството с други дервишки учители, инструктури по трансформативни двигателни практики, лекари и терапевти, е съобразена с нуждите на съвременния човек и начина на живот в настоящата епоха, без да губи свързаността си с древните традиции, по такъв начин, че да може да бъде практикувана от всеки. Тази практика ни учи да се вслушваме във всички измерения на нашата същност, в другите хора, в природата и в най-дълбоката ни духовна същност.

Дервиш Йога е мека психотелесна практика, която оказва благотворен ефект върху органите на тялото, мускулатурата, подобрява концентрацията и паметта и цялостното ни физическо и психологическо състояние.
Вдъхновена от древната наука за движенията, преподавана от хилядолетия в затворените дервишки братства, Дервиш Йога е изкуство на движението, което стимулира и хармонизира всички наши физически, емоционални, ментални, енергийни и духовни ресурси, позволявайки ни да бъдем в мир със себе си, да бъдем креативни и да се радваме на живота. С бавните медитативни движения, които мобилизират и укрепват нашите сили и осъзнатостта ни и с подобните на танц движения, които ни изпълват с нова енергия, Дервиш Йога ни носи дълбока хармония на всяко едно от нивата на нашата същност. Тази практика релаксира, укрепва и ободрява тялото ни, хармонизира психиката ни, изостря ума ни и с нейна помощ ние се научаваме да се вслушваме чрез тялото си, в това, което наистина сме – да се вслушваме в нашата дълбока вътрешна божествена същност.

По време на този тренинг ще се потопим в теорията и практиката на Дервиш Йога, научавайки и практикувайки седемте главни аркана, медитативните движения, дервишките танци, „Стъпките на сърцето” и много други трансформативни движения. Практикуването и научаването на тези техники и движения, така че да можем да ги преподаваме след това на други хора, освен всичко друго, ще ни донесе и здраве, по-голяма гъвкавост и координация, вътрешен покой, чист ум, дълбока свързаност с тялото ни и усещане за хармония с външния и вътрешният ни свят.

Кой може да практикува Дервиш Йога?

Всеки човек и на всякаква възраст би могъл да практикува Дервиш Йога и затова не е необходим предишен опит в някаква друга трансформативна двигателна практика. Този тренинг би бил подходящ за холистичните консултанти, за специалистите от помагащите професии и за инструктурите по йога, тай чи, чигун и други трансформативни двигателни техники, които искат да придобият нови умения и да обогатят опита си. Дервиш Йога е предназначена също и за хората, за които е важно себеразвитието, за такива, които искат да развият нови видвзаимоотношения с тялото си или просто за хората, които искат да се освободятот стреса.

Всеки човек може да практикува Дервиш йога със свой собствен ритъм, според собствените си възможности, като се концентрира върху това, което преживява, научавайки се да обръща внимание, да усеща и да възприема това, което се случва вътре в него и да приема себе си без да се сравнява с другите, безд а се осъжда и да се насилва.