Д-р Фолкър Майснер

Биоенергийният коучинг® включва в себе си познанието за биологията (науката за живота) и за физиката (тъй като става дума за енергия – скритата движеща сила на живота), както и как тези две дисциплини си взаимодействат.
 
Биоенергетиката се занимава с това как енергията и информацията протичат в тялото ни. До неотдавна фокусът падаше върху енергията, но сега знаем, че преносът на информация е също толкова важен, а даже и по-важен.
 
В практиката на БЕК® се прилагат тези принципи, за да се максимализира ефектът на изцелението, изхождайки от разбирането, че информацията е тази, която насочва потока на енергията. Най-напредничавите лекари са осъзнали това, че информацията сама по себе си е точно толкова необходима за функционирането на реалния свят (а следователно и на тялото ни), колкото и енергията.
 
Енергията и информацията заедно контролират здравето и изцелението на физическото тяло, защото задават посока на биополето, създавайки система за управление на информацията, следяща огромния брой тясно свързани процеси, необходими за функционирането на човешкото същество.
 
Всички заболявания започват на информационно и енергийно ниво, което впоследствие  се проявява и на телесно ниво. От гледна точка на информационният изцелителен подход, болестта и загубата на благополучие (физическо, емоционално или и двете) се разглеждат като нарушение или изкривяване в информационните полета на тялото. Ако изкривената информация не бъде коригирана, тя може да проникне в по-дълбоките нива, докато накрая се прояви като симптоми във физическото ви тяло. Тогава изкривяването вече се е запечатало силно и коригирането му може да отнеме време и повтаряне на коригиращите послания.
 
Множество интуитивни лечители, използващи полагането на ръце върху тялото, продължават да следват традициите на древните шамани и мистици, като диагностицират енергийните изкривявания в тялото с помощта на ръцете си или с инструменти като багети, махало и пр., а някои го правят с голи ръце или чрез кристали, масла, есенции и други естествени средства.
 
Независимо какъв е методът, целта винаги е една и съща: да се открият вълновите форми на биополето и моделите на интерференция, които предават информация. За разлика от алопатичната медицина, не е нужно да се анализират елементи вътре в системата, като например газовете в кръвта, нивото на холестерола, нивото на калия и пр. Вместо това се изследва състоянието на големите енергийни и информационни структури.
 
След като бъдат открити изкривяванията, блокажите или другите нарушения на човешкото биополе, те биват коригирани чрез различни механизми, от звук и светлина до вибрация и изцеление с ръце, от закодиране на информация във вода или други носители до прилагане на различни видове електронни уреди за създаване на информационен отпечатък.
 
Важно е да се подчертае, че БЕК® не се занимава със симптомите, както е при повечето алопатични диагнози. БЕК® работи на холистичното, системно ниво на биополето, боравейки с енергия и информация, а не пряко с телесни тъкани или клетъчни процеси.
Разработен от