Календар на събитията

Обучение Access Bars® и Oneness Blessing®

“Аксес Барс®” (Access Bars®) е метод, който е създаден от Гари Дъглас в началото на 90-те години на XX век. Базовата същност на метода се състои в третирането на 32 енергийни точки, които се намират в областта на главата и които са свързани с различни аспекти на човешкия живот. По време на една сесия “Аксес Барс®” (Access Bars®) фасилитаторът докосва нежно тези точки, в определена последователност, с цел да се освободи електромагнитния заряд, свързан с определени мисли, вярвания, идеи и нагласи, които се явяват ограничаващи за съответната област от живота на конкретният човек и които му пречат да разгърне цялостния си потенциал.

Mindfulness Based Inner RePatterning® - 12-14 Април 2019

СЕРТИФИКАЦИОНЕН ТРЕНИНГ ПО Mindfulness Based Inner RePatterning®

Холистична Енергийна Психология – 01-04 Декември 2016

Сертификационна тренинг програма по ХЕП

САЙ-КЕЙ® - 23 -25 Юни 2017

Сертификационна програма по PSYCH-K® В партньорство с PSYCH-K® International

Аdvanced Energy Psychology - 15-18 Октомври 2015

Сертификационна програма по Advanced Energy Psychology® - EDxTM™ В партньорство с Energy Psychology - USA

Разработен от