Предстоящо обучение

Access Bars®

“Аксес Барс®” (Access Bars®) е метод, който е създаден от Гари Дъглас в началото на 90-те години на XX век. Базовата същност на метода се състои в третирането на 32 енергийни точки, които се намират в областта на главата и които са свързани с различни аспекти на човешкия живот. По време на една сесия “Аксес Барс®” (Access Bars®) фасилитаторът докосва нежно тези точки, в определена последователност, с цел да се освободи електромагнитния заряд, свързан с определени мисли, вярвания, идеи и нагласи, които се явяват ограничаващи за съответната област от живота на конкретният човек и които му пречат да разгърне цялостния си потенциал.

Mindfulness Based Inner RePatterning® - 12-14 Април 2019

Сертификационен тренинг по Mindfulness Based Inner RePatterning®

Биоенергиен коучинг®

Сертификационен тренинг по Биоенергиен коучинг®

Енергийна Аюрведа

Според Енергийната Аюрведа, всички нарушения на здравето и благосъстоянието са индивидуални и могат да бъдат решени напълно и окончателно само след коригирането на съвкупността от енергийни връзки, което е възможно само при индивидуален подход, като се вземат предвид различията.

ХЕП

Холистичната Енергийна Психология е иновативен метод за депрограмиране на травматичната информация, която се е „отпечатала“ в нашето ДНК, вследствие на преживени травматични събития в рамките на живота ни, травматични събития от процеса на раждането ни и вътреутробното ни развитие, както и такива, които носим от предишни инкарнации.

САЙ-КЕЙ®

„Тайната на живота се нарича – ВЯРА. Не гените, а вярванията, са тези, които контролират живота ни. САЙ-КЕЙ е набор от лесно приложими техники за себе-надграждане, които променят подсъзнателните програми и вярвания, както и възприятието ни за света, тъй като това са всъщност аспектите, които оказват най-дълбоко влияние върху живота ни на клетъчно ниво.“ Д-р Брус Липтън - aвтор на книгите „Биология на убежденията“, „Спонтанна еволюция“

Аdvanced Energy Psychology

EDxTM - енергийни диагностични и изцелителни методи (ЕДИМ), е за момента най-усъвършенстваната, всеобхватна и изчерпателна методика на Енергийната психология, съчетаваща приложната кинезиология, работата с биоенергийната система и работата със съзнанието и подсъзнанието.

Разработен от