ПСИХОЛОГИЯ НА ЕНЕАГРАМАТА

ЗА ПЪРВИ ПЪТ В БЪЛГАРИЯ

ПСИХОЛОГИЯ НА ЕНЕАГРАМАТА

ИНСТИТУТ ЗА ИНТЕГРАЛНО РАЗВИТИЕ

в партньорство с

LIBRE UNIVERSITE DU SAMADEVA - ФРАНЦИЯ

организират

ПРОФЕСИОНАЛНА СЕРТИФИКАЦИОННА ТРЕНИНГ ПРОГРАМА ЗА КОНСУЛТАНТИ ПО ЕУФОНИЧНА МЕДИАЦИЯ И ЕНЕАГРАМА

Първи модул

                                                            12 – 14 Май 2017 г.

                                               гр. София

                                         Предвидена е значима отстъпка при внасянето на таксата до 14-ти Март 2017 г.

Обучението се състои от 4 тридневни тренинг модула, с обща продължителност от 12 дни.Обучението е предназначено както за специалисти, така и за хора неангажирани професионално с някоя от помагащите професии. След успешното покриване на сертификационните изисквания участниците получават сертификат от Libre Universite du Samadeva, удостоверяващ оторизацията като консултанти по енеаграма.

Към обучението има преведено на български печатно ръководство.

Осигурен е симултанен превод на български по време на обучителните модули

Енеаграмата е символ, който е бил предаван тайно от уста на уста, в продължение на векове, още от времето на древните мистични школи. Енеаграмата - този свещен символ, в който е кодирано математическо познание и който е разглеждан като Божественият символ, е позната понастоящем най-вече под формата си на психологическа типология.