Сертификационен тренинг "Трансформиращо изцеление®"

Първи модул 
 
24 – 27 Октомври 2019
 
Базирайки се на 20 годишни целенасочени проучвания и на успешната работа със стотици клиенти, беше разработено това обучение за себеизцеление и за възвръщане на личната сила, което е уникално и изключително ефективно. Обучението за фасилитатори по Трансформиращо Изцеление предлага най-ефективните и работещи „инструменти“ от наличните понастоящем в полето на изцелителното изкуство.
 
Обучението за фасилитатори по Трансформиращо Изцеление ви дава възможност да се обучите в умения и техники, с които да фасилитирате по един бърз и дълбок начин себеизцелителният процес на клиентите си, така че те да достигнат до едно трайно и всеобхватно изцеление и ви предоставя възможността за теоретичното усвояване на едно дълбоко и цялостно разбиране за работата с тялото, с емоциите, с ума, с енергията и с душата.
 
Това обучение залага не само на теорията и на практиката, а е насочено и към преминаването през един дълбок личен преживелищен опит и целта му е да ви подготви максимално като професионалисти по Трансформиращо Изцеление, така че по-късно да можете да прилагате наученото при работата си с клиенти. По време на всеки от обучителните модули ще се преподават различни аспекти и методи за работа с тялото, с емоциите, с ума и с енергиите, с помощта на специфични инструменти за трансформираща промяна.
 
Освен тренинг модулите, обучението включва също така и утвърждаване на придобитите знания, чрез интензивна практика по време на еднодневни интервизии, провеждани в месеците в паузите между тренинг модулите.
 
След участието във всички модули и интервизии, и след покриването на сертификационните изисквания, участника ще получи Сертификат за фасилитатор по Трансформиращо Изцеление® от Института по Трансформиращо Изцеление®- UK и Институт за Интегрално Развитие
 
Във всеки един момент от живота си ние стоим на прага на едно ново начало!