Интегрална Академия има за своя основна мисия, за своя главна цел и направление на дейност, да продължи да развива дейността започната от Институт за Интегрално Развитие, в посока на все по цялостното разгръщане на активностите свързани със създаденият от Кен Уилбър Интегрален Подход и по-конкретно на теоретичните модели, както и на практическото приложение, на предложеният ни от него изумително всеобхватен, завладяващ с дълбочината си и непостигнат от никой друг, до сега, интегрален модел на съзнанието и на света, в това число и на основополагащите съставни сфери на това направление, а именно – Интегралната Психология, Интегралната Философия, Интегралната Духовност и д.р.

В тази посока, Интегрална Академия ще продължи да следва наложените от Институт за Интегрално Развитие стандарти и традиции, в качеството му на първата организация в България, предложила професионално сертификационно обучение по Интегрално Консултиране (Коучинг), което изцяло и пълноспектрово да се вписва в новата парадигма на Интегралният подход създаден от Кен Уилбър.

В тази посока, една от насоките за бъдещата ни дейност, разбира се е, да продължим да организираме сертификационното обучение по Интегрално Консултиране (Коучинг), с доказали се в международен план преподаватели. За тази цел Интегрална Академия е в партньорски, договорни отношения, с утвърдени тренинг организации от чужбина, в сътрудничество с които, нашата организация предлага обучението по Интегрално Консултиране (Коучинг.

В съвсем близкото бъдеще, може да се очаква и разгръщането на нови Интегрално инспирирани обучения, в това число и такива насочени по-конкретно към Интегралната Духовност и Интегралните социални практики.

Понастоящем продължаваме да осигуряваме, на заинтересованите хора в България, тази възможност - да могат да се обучат в метода Интегрално Консултиране, тук на място, в България, при значително по-преференциални финансови условия, в сравнение с условията за същите обучения, предлагани в чужбина, при това преодолявайки езиковата бариера, за онези участници, които ползват само български език, подсигурявайки симултанен превод на български на изключително високо ниво, осигурен от невероятните професионалисти, които превеждат по време на тези наши обучения, както и осигурявайки преведени на български учебни материали и ръководства.

Благодарение на тази наша дейност, над 60 специалисти, в това число голям брой психолози, лекари, холистични консултанти и др., имаха възможността да се обучат в методите на Интегралното Консултиране.

Намерението ни е да продължим да организираме, все така професионално и със същият ентусиазъм, тренинги, семинари и уъркшопи с насоченост Интегралният подход създаден и предложен ни от Кен Уилбър, разширявайки по този начин хоризонтите на знанието и опита на нашите курсисти, с все по-всеобхватни и задълбочени нива на компетентност в тази област.


Благодарим Ви, че ни се доверихте и че се присъединихте към нас!