Български Институт по Семейни и Системни Констелации има за своя основна цел и мисия организацията на професионални сертификационни обучения по Семейни и Системни Констелации, които да са световно разпознаваеми и които да бъдат водени от доказали се в международен план преподаватели. За тази цел Български Институт по Семейни и Системни Констелации е в партньорски, договорни отношения с утвърдени тренинг организации от чужбина, в сътрудничество с които, нашата организация предлага изпитани във времето и наложили се в световен мащаб обучения по Семейни Констелации.

Български Институт по Семейни и Системни Констелации има за своя базова насока да продължи традициите на Институт за Интегрално Развитие, в качеството му на тренинг организацията, стартирала първият обучителен цикъл в метода Семейни Констелации през вече далечната 2010 година, и осъществила четири двугодишни обучителни цикъла, без прекъсване, през изминалите години.

Български Институт по Семейни и Системни Констелации, работи в тясно сътрудничество с наложили се в световен мащаб тренинг организации по Семейни Констелации, които предлагат тренинг програми осигуряващи последователното и методично обучение в стройно структурираните и теоретично издържани протоколи, които дават нужният инструментариум на констелатора при работата му с различни клиенти, за всеки един възможен проблем, за който може да се работи по време на констелациите и за различни ситуации, които могат да възникнат по време на процеса. Този подход на обучение и работа се оказва изключително полезен особено за начинаещите констелатори, тъй като осигурява така нужната база и опора, най-вече в началото на практиката, осигурявайки ясна последователност, нужните стъпки и посоката, в която констелатора трябва да води констелацията, което от своя страна осигурява увереността и спокойствието на констелатора, и са котвата, която му помага да не навлезем във водите на хаоса и да е наясно защо и какво прави във всеки един момент, по време на всяка констелация.

Понастоящем продължаваме да осигуряваме, на заинтересованите хора в България, тази възможност - да могат да се обучат в метода Семейни Констелации, тук на място, в България, при значително по-преференциални финансови условия, в сравнение с условията за същите обучения, предлагани в чужбина, при това преодолявайки езиковата бариера, за онези участници, които ползват само български език, подсигурявайки симултанен превод на български на изключително високо ниво, осигурен от невероятните професионалисти, които превеждат по време на тези наши обучения, както и осигурявайки преведени на български учебни материали и ръководства.

Благодарение на тази наша дейност, ние дадохме възможност на над 60 специалисти, в това число голям брой психолози, лекари, холистични консултанти и др., да се обучат в метода Семейни Констелации.

Намерението ни е да продължим да организираме, все така професионално и със същият ентусиазъм, обучения по Семейни Констелации, разширявайки все повече хоризонтите на знанието и опита на нашите курсисти, с все по-всеобхватни и задълбочени нива на компетентност в тази област.

Благодарим Ви, че ни се доверихте и че се присъединихте към нас!