Добре дошли в сайта на Алианс Наутилус

На десетата година от съществуването си, вследствие на естественият процес на еволюция, както и на импулса за разгръщане на направленията и сферите, в които, през изминалите десет години, нашата организация осъществяваше дейността си, а също и като един следващ етап на развитие, „Институт за Интегрално Развитие“ прерасна в „Алианс Наутилус“ – обединение, събиращо в едно цяло, няколко отделни организации, всяка от които насочена конкретно и разгръщаща дейност в едно от направленията развивани от ИИР, а именно:

Интегрална Академия (ИА) – България
Институт по Енергийна Психология (ИЕП) – България
Български Институт по Семейни и Системни Констелации (БИССК)
Институт по Телесноориентирани Трансформативни Практики (ИТТП)
Български Институт за Професионален Тренинг в методи за работа с Дъха (БИПТД)

Всяка от тези организации предлага, в сътрудничество, с утвърдени на европейско и на световно ниво, партньорски организации, съответните обучения, семинари и уъркшопи, в респективното направление, което развива, като всички събития, които предлагаме, са с вече многократно доказано, през изминалите десет години, изключително високо ниво на качество и професионализъм.

Затова, ако Вие сте един от вече немалкото хора, стъпили на пътя на личностната трансформация, ако търсите методи за себепознание, които да разгърнат вътрешния ви потенциал, ако сте личност, стремяща се към духовно развитие, ако сте човешко същество търсещо промяна към по-смислен живот, по-добро здраве и по-успешна житейска реализация, ние ви каним да се присъедините към нас, тъй като е повече от възможно Алианс Наутилус да се окаже търсеният от вас пристан.

Ако сте хора помагащи на другите да бъдат здрави и търсите пътища да усъвършенствате уменията си и да разширите инструментариума си, за да помагате по-успешно на хората, които търсят помощта ви, Алианс Наутилус ще ви предостави тази възможност със серията от сертификационни програми за следдипломна квалификация, водени от световно утвърдени преподаватели.

Знаем, че все по-голям брой хора, напредвайки по еволюционната си пътека, търсят нови методи, практики и школи, но не всички имат възможността да пътуват по света, за да се докоснат до тях. Затова, преди 10 години, решихме, че след като Мохамед не може да отиде при планината, то планината би могла да дойде при Мохамед, и продължаваме да доказваме тази сентенция като напълно релевантна и осъществима, вече десет години подред. Съкровеното ни желание бе да направим всичко това възможно тук, в България, и се радваме, че го постигнахме.

Нашите семинари, уъркшопи, тренинги и сертификационни програми ще ви помогнат:

Да бъдете по-енергични
Да бъдете по-оптимистични
Да бъдете по-осъзнати
Да се обичате и да обичате повече
Да развиете качествата, които ще ви донесат благоденствие
Да развиете творческите си способности
Да живеете в хармония и в мир със себе си
Да дадете простор на духовните си търсения

Да развиете по-голяма увереност в собствените си сили
Да изпитвате себеуважение
Да реализирате пълния си потенциал
Да бъдете проактивни
Да имате по-пълноценни и удовлетворяващи взаимоотношения
Да управлявате стреса, вместо той да управлява вас
Да изпитвате радост
Да бъдете по-здрави