Д-р Вилфрид Ерман

Д-р Вилфрид Ерман е завършил няколко магистърски и докторски програми по психология, психотерапия, философия, педагогика, история и политически науки. Преминал е през обучение и е сертифициран в клиент-центрирана терапия, няколко дихателни модалности, телесно-ориентирана терапия, системни констелации, травма терапия и работа с трансперсонални състояния на съзнанието. Д-р Ерман работи терапевтично с индивидуални клиенти и с групи от 1987 година. През 1991 година става един от учредителите на Австрийската Асоциация по Интегративно дишане и е неин председател до 2003 година. През 1993 година той създава тренинг програмата по Интегративно дишане и от тогава е водещият обучител на ААИД в обучителната програма, която води заедно с екип от други обучители. От тогава насам той развива няколко нови подхода и техники на дихателната работа, включително системното дишане и дишането за работа с проблеми с пренатален характер. Основната насока на работата му понастоящем е насочена към изследванията, свързани с пренаталната терапия и с философията на науката за вътрешният свят. Д-р Ерман води тренинги по Интегративно дишане в Австрия, Италия, Ирландия, Русия, Украйна, Унгария и Гърция.