Календар на събитията

ПСИХОЛОГИЯ НА ЕНЕАГРАМАТА

Енеаграмата е символ, който е бил предаван тайно от уста на уста, в продължение на векове, още от времето на древните мистични школи. Енеаграмата - този свещен символ, в който е кодирано математическо познание и който е разглеждан като Божественият символ, е позната понастоящем най-вече под формата си на психологическа типология.

Интегрално консултиране 25 - 28 Юли 2019

СЕРТИФИКАЦИОННА ТРЕНИНГ ПРОГРАМА ЗА ИНТЕГРАЛНИ КОНСУЛТАНТИ в партньорство с Institute for Integral Training and Coaching Austria (IITC) Обучението е предназначено както за специалисти, така и за хора неангажирани професионално в помагащите професии. След успешно взимане на теоретичният и практическият изпит участниците получават сертификат за Интегрални консултанти от „Institute for Integral Training and Coaching Austria ”