Институт по Енергийна Психология има за своя основна цел и мисия организацията на професионални сертификационни обучения по Енергийна Психология, които да са световно разпознаваеми и които да бъдат водени от доказали се в международен план преподаватели. За тази цел Институт по Енергийна Психология е в партньорски, договорни отношения с утвърдени тренинг организации от чужбина, в сътрудничество с които, нашата организация предлага изпитани във времето и наложили се в световен мащаб обучения по Енергийна Психология.

Институт по Енергийна Психология има за своя базова насока да продължи традициите на Институт за Интегрално Развитие, в качеството му на първата организация в България, предложила официални, световно признати, сертификационни обучения по Енергийна Психология, в сътрудничество с наложили се в световен мащаб организации, предлагащи такова обучение, както и със световно разпознаваеми и утвърдени преподаватели.

Първото такова обучение, което беше организирано от нас през далечната вече 2008 година, беше това, в партньорство с Association for Advancement of Meridian Energy Techniques (ААМЕТ), което беше осъществено с неоценимата помощ на нашите приятели, основателите на ААМЕТ UK – Там Едуардс и Мери Едуардс, които бяха и преподавателите в първият за България професионален сертификационен тренинг по Енергийна Психология, в три от методиките на това направление, а именно:

- Еmotional Freedom Techniques (EFT) – Техники за Емоционална Свобода (ТЕС)

- Bee Set Free Fast (BSFF)

- iTAT

През следващите години, продължавайки нашата дейност в посока организирането на все повече обучения, в нови и нови методики в това направление, ние предложихме на заинтересуваните хора в България, които имаха стремежа и желанието да се обучат в методиките на Енергийната Психология, тренинги също и в следните модалности на ЕП:

- WHEE

- Soul Detective Work (SDW)

- Advanced Energy Psychology (AEP/EDxTM)

- Advanced Integrative Therapy (AEP)

- Holistic Energy Psychology (HEP)

- PSYCH-K


Благодарение на тази наша дейност, ние дадохме възможност на над 400 специалисти, в това число голям брой психолози, лекари, холистични консултанти и др., да се обучат в тези 9 метода на направлението Енергийна Психология.

Понастоящем продължаваме да осигуряваме, на заинтересованите хора в България, тази възможност - да могат да се обучат във всички тези методики, тук на място в България, при значително по-преференциални финансови условия, в сравнение с условията за същите обучения, предлагани в чужбина, при това преодолявайки езиковата бариера, за онези участници, които ползват само български език, подсигурявайки симултанен превод на български на изключително високо ниво, осигурен от невероятните професионалисти, които превеждат по време на тези наши обучения, както и осигурявайки преведени на български учебни материали и ръководства.

Намерението ни е да продължим да организираме, все така професионално и със същият ентусиазъм, тренинги в различни и все по-иновативни методики на Енергийната психология, разширявайки по този начин хоризонтите на знанието и опита на нашите курсисти, с все по-всеобхватни и задълбочени нива на компетентност в тази област.

Благодарим Ви, че ни се доверихте и че се присъединихте към нас!

Разработен от