Интегративното дишане

Интегративното дишане комбинира различните подходи на дихателната работа, в една по-широка рамка, отваряйки пространство за широк спектър от методи и техники, което ни позволява да изберем най-подходящият подход за работа, съобразявайки се с индивидуалните нужди и проблеми на всеки един клиент. Целта и предназначението на Интегративното Дишане е да предостави огромен методологичен репертоар от най-различни дихателни школи и методи, школи и методи за работа с тялото и др., на обучените фасилитатори по Интегративно Дишане, за да разполагат те с огромен инструментариум, при работата си с клиентите, и да са в състояние да подхождат наистина индивидуално към всеки отделен клиент.

ИНТЕГРАТИВНО ДИШАНЕ

Какво влагаме в името „интегративно“?

  1. По време на осъзнатото, свързано интензивно дишане, тялото, душата и духа се свързват в едно цяло по един съкровен начин. И това е едно от значенията на „интегративно“ – интегрирането (свързването) на тялото, духа и душата в едно.
  2. Позволявайки на дъха да тече свободно, ние позволяваме и на разделените и разпръснати части на вътрешният ни свят да се съберат отново в едно. По същият начин, по който умът се свързва отново с тялото, също така, дисоциирани части от личността могат отново да се присъединят към цялото. И това е второто значение на „интегративно“.
  3. По отношение на методологичната база, Интегративното Дишане създава възможно най-добрата рамка за изцелителната работа по интегрирането на личността със дъха, ползвайки като основен инструмент работата с дишането, но добавяйки към това и огромен допълнителен инструментариум от различни други методи и техники. И това е третото значение на „интегративно“.
  4. Интегративното Дишане обединява и използва широк спектър от дихателни методи, развити от различните дихателни школи – Холотропно дишане, Ребъртинг, Вайвейшън, Трансформативно дишане, Холографско дишане, и др., както и определен брой древни дихателни техники от Изтока, като параняма, бхастрика и др. Взимайки под внимание конкретната личностна структура, нивото на вътрешно израстване, както и физическите възможности на конкретният клиент, можем да изберем и да използваме оптималният набор от дихателни методи и техники, които да бъдат калибрирани (адаптирани) към индивидуалните нужди на всеки клиент. И това е четвъртото значение на „интегративно“.
1 from 3 Next page →