Институт за Телесноориентирани Трансформативни Практики (ИТТП) има за своя основна цел и мисия организацията на професионални сертификационни обучения в различни телесноориентирани трансформативни школи, методи и техники, в това число, в двата главни подхода на това направления, а именно – Танцувално-двигателните практики и Мануалните методи за Работа с тялото (Bodywork), които да са световно разпознаваеми и които да бъдат водени от доказали се в международен план преподаватели. За тази цел Институт за Телесноориентирани Трансформативни Практики е в партньорски, договорни отношения с утвърдени тренинг организации от чужбина, в сътрудничество с които, нашата организация предлага изпитани във времето и наложили се в световен мащаб обучения в методи за Работа с тялото.

Институт за Телесноориентирани Трансформативни Практики има за своя базова насока да продължи традициите на Институт за Интегрално Развитие, в качеството му на тренинг организацията, стартирала първите обучения по Жестова Еуфония, в партньорство със Свободен Университет Самадева - Франция, преди повече от шест години.

През следващите години, продължавайки нашата дейност, в посока организирането на нови и нови обучения в това направление, ние предложихме обучения също и в следните модалности на това направление:

- Лу Йонг Дао Те Ки

- Лаор Нади Йога

- Неврална Соматична Интеграция

Понастоящем продължаваме да осигуряваме, на заинтересованите хора в България, тази възможност - да могат да се обучат в различни телесноориентирани трансформативни школи, методи и техники, тук на място, в България, при значително по-преференциални финансови условия, в сравнение с условията за същите обучения, предлагани в чужбина, при това преодолявайки езиковата бариера, за онези участници, които ползват само български език, подсигурявайки симултанен превод на български на изключително високо ниво, осигурен от невероятните професионалисти, които превеждат по време на тези наши обучения, както и осигурявайки преведени на български учебни материали и ръководства.

Благодарение на тази наша дейност, ние дадохме възможност на над 50 специалисти, в това число голям брой психолози, лекари, холистични консултанти, йога инструктори и др., да се обучат в различни школи и методи за Работа с Тялото.

Намерението ни е да продължим да организираме, все така професионално и със същият ентусиазъм, обучения по телесноориентирани трансформативни практики, разширявайки все повече хоризонтите на знанието и опита на нашите курсисти, с все по-всеобхватни и задълбочени нива на компетентност в тази област.

Благодарим Ви, че ни се доверихте и че се присъединихте към нас!