Календар на събитията

Интегративно дишане

Интегративното дишане комбинира различните подходи на дихателната работа, в една по-широка рамка отваряйки пространство за широк спектър от методи и техники, което ни позволява да изберем най-подходящият подход за работа, съобразявайки се с индивидуалните нужди и проблеми на всеки един клиент.