Методи на ЕП

Холистична енергийна психология

Холистичната Енергийна Психология е иновативен метод за депрограмиране на травматичната информация, която се е „отпечатала“ в нашето ДНК, вследствие на преживени травматични събития в рамките на живота ни, травматични събития от процеса на раждането ни и вътреутробното ни развитие, както и такива, които носим от предишни инкарнации.

PSYCH-K® САЙ-КЕЙ®

Изначалната мисия на САЙ-КЕЙ е да служи като инструмент за подпомагане на еволюцията на съзнаниетои на свещеният процес на еволюцията на света. По-конкретно, главната роля на САЙ-КЕЙ е да помогне на хората да си припомнят, че те са духовни създания, преживяващи човешки опит.

Аdvanced Energy Psychology

Advanced Energy Psychology - EDxTM - енергийни диагностични и изцелителни методи (ЕДИМ), е за момента най-усъвършенстваната, всеобхватна и изчерпателна методика на Енергийната психология, съчетаваща приложната кинезиология, работата с биоенергийната система и работата със съзнанието и подсъзнанието.

SDW

SDW е една от техниките на иновативното направление „Енергийна Психология“. Тази техника, както и останалите техники на това направление, е насочена към балансиране на физиологичните, емоционални, когнитивни и енергийни параметри на човешката същност, с цел съхраняване и възстановяване на здравето.

TAT

Методът „Tapas Acupressure Technique” (TAT), на български „Акупресурна Техника Тапас” (АТТ) е създаден преди около 15 години от Тапас Флеминг – лицензиран акупунктурист и холистичен терапевт от Калифорния САЩ.

WHEE

Основателят на WHEE д-р Даниел Бенър завършва психиатрия през 1973 година, след което прекарва две години във Виетнам по време на войната, като психиатър във военно въздушните сили на САЩ. Това е време, когато психиатрията е все още предимно психотерапия.

Advanced Integrative Therapy

AIT е динамична, иновативна психотерапия, която предлага бързи, ефективни и трайни резултати при работата с широк спектър от иначе трудно податливи на терапия психологически и психосоматични разстройства, екзистенциални и духовни кризи.

EFT

Еmotional Freedom Technique (EFT), в превод на български Техника за Емоционална Свобода (ТЕС) или Техника за Емоционално Освобождение (ТЕО) е един от най-популярните и бързо разпространяващите се методи влизащи в състава на иновативната школа „Енергийна Психология”.

Разработен от