Обучения

Енеаграма

Енеаграмата е символ, който е бил предаван тайно от уста на уста, в продължение на векове, още от времето на древните мистични школи. Енеаграмата - този свещен символ, в който е кодирано математическо познание и който е разглеждан като Божественият символ, е позната понастоящем най-вече под формата си на психологическа типология.

Интегрално консултиране

Защо да не съберем в едно познанията за тялото, ума, душата и духа, които са натрупани в течение на историческото развитие на човечеството?