Семейни констелации

Статията е авторска. Всички права запазени.

Семейните констелации са високо ефективна техника за изцеление, работеща надълбоки емоционални и енергийни нива, с дълготрайни резултати, които в повечетослучаи променят живота на хората. Фамилните констелации са водещата техника, с помощта на която може да бъде разкрита скритата родова динамика, да се работи с нея и тя да бъде изцелена.

Целият процес започва с излагането от страна на участника на проблема, за който той иска да се работи. Не е необходимо да се разказват дълги истории, драми,  да се навлиза в детайлни обяснения и „да се изкарват кирливите ризи” на семейството. Достатъчно е проблема да бъде изложен накратко, като в случая определена фактологична информация за семейството на участника (като например: внезапна или ранна смърт в семейството, тежка болест, аборт или помятане, развод ит.н.), може да бъде полезна. След това участника подбира от останалите участници в уъркшопа хората, които ще представляват действителните членове насемейството му (както живите, така и мъртвите) и ги разполага в такава конфигурация и взаимовръзка, каквато отговаря най-пълно на неговата вътрешна картина за системата. Това създава една определена енергийна система, в която всички включени участници започват да получават информация (физиологични усешания, емоции, чувства, мисли и т.н.), свързани с този  член на семйството, който те представляват в констелацията.

Всяка промяна на позицията по време на констелацията се отразява с промяна на информацията, която може да бъде получена. Като резултат се активира колективното фамилно несъзнавано и често трагични фамилни обстоятелства и взаимоотношения започват да излизат на повърхостта и да стават осезаеми. По този начин динамиката, която причинява проблема на участника можеда бъде разкрита.

С помощта наинформацията до която имаме достъп благодарение на участниците в констелацията, които представляват определени реални членове на семейството и използвайки поредица от стъпки, в това число проява на разбиране, вникване, признателност, както и определени ритуали за разтъждествяване, констелацията може да бъде реструктурирана в съответсвие със „Реда на Любовта” в една балансирана система, където обичта може да тече осъзнато и безпрепятствано да лекува, а вината, веднъж осъзната, може да се превърне в енергия.

1 from 3 Next page →