Симеон Симов

Симеон Симов е член на Австрийската Асоциация по Интегративно Дишане и е обучител по Интегративно дишане. Макар конвенционалното образование по психология да му осигурява необходимата основа и да дава отговорите на част от важните въпроси, които винаги е търсил, той насочва търсенията си и в други посоки, и в последните около  20 години преминава през обучение в различни школи и методи, в това число – Свободно Дишане, Трансформативно Дишане, Себеинтегриращо Дишане, Интегративно Дишане ; Енергийна Психология; Семейни Констелации; Интегрално Консултиране (Коучинг); EMDR; PSYCH-K; И др. Свързаното, Осъзнато Дишане, обаче си остава и досега неговият любим метод, заради дълбочината, обхвата и бързината, с която работи. Освен обучител той е и водещ на групови и индивидуални дихателни сесии вече повече от десет години. Член е на Австрийската Асоциация по Интегративно Дишане и обучител към същата.