Обучители

Лоренцо Кампезе

Лоренцо Кампезе е основател и директор на „Школата по Интегрални констелации и еволюционни техники” – Италия. Той е преминал през обучения по Соматични преживелищни практики, Интегрална Соматична Психология, Системни Констелации, Съзнателна Комуникация и др. и през изминалите десетилетия интегрира в опита си множество източни и западни подходи за личностно израстване и трансформация. В последните 20 години той работи в полето на интегралното консултиране, организационният коучинг и системните констелации. Понастоящем неговия подход комбинира, по един хармоничен начин, всички тези опитности, съчетавайки ги в един подход за трансформация, който следва Интегралната парадигма на Кен Уилбър, която разглежда човека като единство на Тяло, Душа и Дух, включвайки в работата си четирите основни измерения на битието – Вътрешното индивидуално – психиката; Външното индивидуално – тялото; Вътрешното колективно – културната матрица, в която съществува индивида; И външното колективно – социалните системи, от които всеки един от нас, е съставна част.

Михаела Симова

МИХАЕЛА е психолог с над 15 годишен опит придобит както по време на работата и като специалист на свободна практика, така и по време на работата и като психолог, работещ в болница. Михаела е също EMDR терапевт, Семеен констелатор, Интегрален коуч, PSYCH-K фасилитатор, AIT терапевт, EFT треньор, обучител в методи за работа с Дъха и водещ на групови и индивидуални сесии. В полето на констелациите е вече повече от седем години, като води индивидуални и групови констелации, както и обучителни групи. Вдъхновена от Интегралният модел, Михаела напълно вярва в казаното от Кен Уилбър, че това, което умът възприема като интегрално, се възприема от сърцето като единство. Сърцето чувства единството, а умът може да го разпознае, ако разполага с интегралната теоретична рамка, като инструмент за осмисляне на единството. Тази връзка е онова, което Михаела следва в работата си с клиенти и в работата си с групи. Тя е един от основателите на Институт за Интегрално Развитие и на Български институт по Семейни и Системни констелации, член е на Австрийската Асоциация по Интегративно Дишане, обучител е по Интегративно дишане и официален представител на IBF за България.

Симеон Симов

Макар конвенционалното образование по психология да му осигурява необходимата основа и да дава отговорите на част от важните въпроси, които винаги е търсил, той насочва търсенията си и в други посоки, и в последните около 20 години преминава през обучение в различни школи и методи, в това число – Свободно Дишане, Трансформативно Дишане, Себеинтегриращо Дишане, Интегративно Дишане ; Енергийна Психология; Семейни Констелации; Интегрално Консултиране (Коучинг); EMDR; PSYCH-K; и др. Свързаното, осъзнато дишане, обаче си остава и досега неговият любим метод, заради дълбочината, обхвата и бързината, с която работи. Симеон е един от основателите и е изпълнителен директор на Институт за Интегрално Развитие, един от основателите на Български Институт по Семейни и Системни Констелации, член е на Австрийската Асоциация по Интегративно Дишане и е обучител по Интегративно дишане.

Д-р Клара Нуди

Д-р Клара Нуди е лекар със специализация в спешната и палиетивната медицина. Тя е холистичен терапевт и е преминала през обучение и сертификация в следните методи - Семейни и системни констелации, енергийни техники, психо-телесни техники, мануални методи, хомеопатия и др. Един от преподавателите на Libre Universite du Samadeva тя е и вицепрезидент, ръководител на тренинг програмата и член на етичната комисия и на комисията по сертификация на „Fédération de Psychogénéalogie et Constellations Familiales et Systémiques“ - Франция. Обучена е в семейни и системни констелации от Идрис Лаор и от самото създаване на „Fédération de Psychogénéalogie et Constellations Familiales et Systémiques“ е най-близкият сътрудник на Колин Д‘обре.

Колин Д'обре

Съосновател и ко-директор на FIFSC и Free University of Samadeva, Колин Д’обре е и един от основателите на „European Academy of the Enneagram”. Автор на няколко книги, в това число за Психология на Енеаграмата и за Essential Psychology и редактор на списанието “Science de la Conscience,”. Колин е член на Международната Асоциация по Фамилни Констелации и е дългогодишен сертифициран обучител по Фамилини и Системни Констелации във Франция, а така също и в голям брой други държави от Европа, Африка и Южна Америка.