BSFF

Лесната, ефективна, бързо и меко действаща техника BSFF е разработена и усъвършенствана през последните шестнадесет години от д-р. Лари Филипс Нимс- клиничен психолог. Д-р. Нимс е един от пионерите на Енергийната Психотерапия.

BSFF е една от техниките на Енергийната Психотерапия, работеща изключително ефективно по посока на елиминиране на корените на емоционалните проблеми и  себеограничаващите когнитивни модели, които са запечатани в подсъзнанието ни, и които автоматично определят и контролират повечето от нашите емоции, мисли, реакции и поведение.

Тези неотработени негативни емоции и вярвания, работещи на ниво подсъзнание, създават и подхранват голяма палитра от психологически и физиологически симптоми.  BSFF успява бързо и неагресивно да се справи с тези несъзнавани програми.Подсъзнателните (наричани също несъзнавани) проблеми, ограничават човек във всяка област от живота и функционирането му. Без съзнателно да го знаят, всички са силно програмирани да ограничават себе си автоматично по много различни начини и/или многократно преживяват много от следните проблеми и чувства:

 • Ефекти на негативното подсъзнателно програмиране: 
 • Влошена лична ефективност.
 • Влошени и неудовлетворителни взаимоотношения. 
 • Ниско самоуважение и лоша представа за себе си, съмнения в себе си.
 • Самоосъждане, самокритикуване, самоотхвърляне, самообвинения и срам.
 • Намалени ментални, емоционални и физически умения, таланти и ефективност.
 • Липса на лично осъществяване и задоволство, невъзможност да се радва на живота.
 • Лоши бизнес и финансови решения, ниски доходи.
 • Влошено здраве и физиологично функциониране, липса на енергия.
 • Невъзможност да се наслаждава на живота, липса на „вкус” към живота.
 • Фобии, тревожност, страхове, стеснителност, боязливост, безпокойство.
 • Самота, занемаряване, изолация.
 • Депресия, отчаяние, обезсърчаване, разочарование
 • Вина, срам, смущение, стеснителност.
 • Гняв, ярост, негодувание, обидчивост, язвителност към себе си и другите.
 • Тъга, скръб, печал, безпомощност, безнадеждност.
 • Влошени сексуални функции, липса на либидо и удовлетворение от секса.

1 from 3 Next page →