Интегративно дишане

ИНТЕГРАТИВНО ДИШАНЕ
 
СЕРТИФИКАЦИОННА ПРОГРАМА ЗА ФАСИЛИТАТОРИ ПО ИНТЕГРАТИВНО ДИШАНЕ
 
 в партньорство с
 
 АВСТРИЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ПО ИНТЕГРАТИВНО ДИШАНЕ
 
 08 - 11 Октомври 2020
 
Първи модул
 
Обучението е предназначено както за специалисти, така и за хора неангажирани професионално с някоя от помагащите професии. След успешното полагане на теоретичният и практическият изпит в края на обучението, участниците получават сертификат от Австрийската Асоциация по Интегративно дишане, удостоверяващ оторизацията им да фасилитират индивидуални и групови сесии по Интегративно Дишане.