Интегративно дишане

ИНТЕГРАТИВНО ДИШАНЕ
 
СЕРТИФИКАЦИОННА ПРОГРАМА ЗА ФАСИЛИТАТОРИ ПО ИНТЕГРАТИВНО ДИШАНЕ
 
 в партньорство с
 
 АВСТРИЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ПО ИНТЕГРАТИВНО ДИШАНЕ
 
 14 - 17 Март 2019
 
Втори модул
 
Обучението е предназначено както за специалисти, така и за хора неангажирани професионално с някоя от помагащите професии. След успешното полагане на теоретичният и практическият изпит в края на обучението, участниците получават сертификат от Австрийската Асоциация по Интегративно дишане, удостоверяващ оторизацията им да фасилитират индивидуални и групови сесии по Интегративно Дишане.