Кен Уилбър

Кен Уилбър

 През 1977 г. американският философ Кен Уилбър публикува първата си книга  "Спектърът на съзнанието’. Тази новаторска книга интегрира основните школи в  психологията и основните духовни школи в един спектър на съзнанието, спектър с  нарастваща сложност, в който различните школи кореспондират и се отнасят към    различните нива на съзнанието на човешките същества в рамките на този спектър. През  следващите 30 години Кен Уилбър продължава с този интеграционен импулс и  написва  повече от 24 книги в тази посока. Книгите на Уилбър са преведени на 26  езика, което  може да ни даде представа за глобалния обхват, полезността и  приложимостта на  интегралната теория. Тази значима роля на интегралият подход в  голямата си част се  дължи на широката гама от приложения, в които интегралната теория е доказала  ефикасността си, както и на работата на много учени-практици, които имат своя огромен  принос за по-нататъшното развитие на итегралната теория. Отначало Уилбър започва да използва думата "интегрален", за да опише подхода си след публикуването на книгата му ‘Пол, екология, духовност’ през 1995г. В тази книга той представя модела на четирите квадранта, който от тогава се превръща в икона на работата му като цяло и интегрална теория в частност. Модела на квадрантите на Уилбър често по-нататък е отъждествяван с AQAL модела, като AQAL (произнася  се - ах-qwal) модела включва всички квадранти на развитието, всичките нива, линии и състояния на съзнанието, както и всичките типове съзнание. Тези пет елемента показват някои от най-основните повтарящи се модели на реалността. По този начин, чрез включване на всички тези модели "покривате базите" добре, гарантирайки, че не се пренебрегва или пропуска голяма част от което и да е решение. Уилбър подчертава, че вместо да сме свидетели на сбъдването на романтичната идея за колективен ню ейдж скок, ние всъщност сме изправени пред далеч по-сложната задача - да се организира глобалното управление на 7 милиарда души намиращи се на 10 различни нива на съзнание.