Нашата Мисия

Мисията и целите на „Алианс Наутилус“ остават непроменени и продължават традицията, която беше следвана през последните 10 години от „Институт за Интегрално Развитие“, като единствената промяна, в следствие на преминаваното към този нов и следващ етап от еволюцията на тази идея, зачената преди десет години, е да следваме тази мисия с още по-голям ентусиазъм и страст, подкрепени от високото ниво на професионализъм, акумулирано стъпка по стъпка, на базата на натрупаният през последните десет години огромен опит в тази сфера на дейност, което превърна нашата организация във водещата тренинг организация в България, предлагаща качествено обучение, на световно ниво, в развиваните от нас направления. Оставаме верни, на това, което си поставихме за цел още преди десет години, а именно:

Да предлагаме интегрално, интердисциплинарно обучение – уникално съчетание между теория и практика, страст и разум и да осъществяваме своята мисия, предлагайки знания и опитности, които са авангарда на съвременното познание.

Да предлагаме обучителни, себеизцелителни и трансформативни програми за хората (професионалисти и непрофесионалисти), който са въвлечени в потока на личностната трансформация и на трансформацията на света, в който живеем.

Да осъществяваме своята дейност в тясно сътрудничество с водещите организации от чужбина, които разгръщат активност в същите сфери на дейност.

С интегралния подход на тренинг програмите, водени от световно признати преподаватели, които нашата организация предлага, да продължаваме със стремежа си, в посока на това, да даваме възможност на всеки един човек, с интереси в тази област, да може да избере система или метод, насочени към възстановяване и поддържане на оптималното физиологично, психо–емоционално и когнитивно функциониране, както и към оптималната и здравословна социална и културална адаптация и себереализация и не на последно място, разбира се, да намери, в предлаганите от нас програми, пристана за вътрешните си духовни импулси и стремежи.

Предлаганите от нас обучителни програми обръщат внимание на всеки аспект от човешкото битие – тяло, ум, емоции, душа, дух, социум и културална матрица.

По време на тези тренинги, семинари и уъркшопи вие имате шанса да се срещате с други интегрално вдъхновени хора, стъпили също на пътя на личностното израстване в посока на еволюция на съзнанието.

За много от нас стандартните вярвания за това какво е живота, вече не са удовлетворителни. Ние живеем с едно дълбоко усещане за някаква липса и постоянно търсим да запълним тази липса в новите философии, новата наука и древното знание.

Ние вярваме, че има четири въпроса от критична важност, на които всяко човешко същество истински се нуждае от отговор за да живее наистина пълноценен живот:

Кой съм аз всъщност?

Каква е моята лична, същинска идентичност: специфичните таланти и умения, които аз съм избрал да изявя в този живот?

Каква е моята цел да бъда тук: пътя на растеж, който аз ще следвам, постиженията и приноса, които възнамерявам да направя?

Кой съм аз във взаимоотношенията си с другите хора: какво искам да преживея и да допринеса във връзките си с другите?

Ако тези въпроси интересуват и вас, ние ви каним да се присъедините към нашата мисия и да проверите за себе си, дали това, което ние предлагаме, ще може да ви бъде от помощ във вашето пътуване.

Нашето верую е, че за да можем да излекуваме света, в който живеем, първо трябва да бъде изцелена човешката душа!

Ние сърдечно Ви благодарим, че избрахте да отделите част от времето си и да го споделите с нас в тази съдбоносна повратна точка в нашата обща еволюция!