Михаела Михайлова

Михаела Михайлова е психолог е с над 15 годишен опит. Нейното „Пътуване“ започва още когато е на 16 г. и продължава и до сега. Освен психотерапевт, Михаела е и семеен констелатор, интегрален коуч,  PSYCH-K фасилитатор, AIT терапевт, EFT обучител, EMDR терапевт и др. Вече повече от 15 години следва Дъха и натрупва голям опит, както личен така и професионален, обучавайки се в различни школи като Свободно Дишане, Трансформативно Дишане, Себеинтегриращо Дишане, Интегративно дишане и др. Освен обучител тя е и водещ на групови и индивидуални дихателни сесии вече повече от десет години. Член е на Австрийската Асоциация по Интегративно Дишане и обучител към същата.

Михаела също е професионален член и представител за България на Международната Асоциация за работа с Дъха  (National Representative at IBF for Bulgaria)