Програма на обучението

Програмата се състои от 6 четиридневни модула, с продължителност 20 месеца
 
Първи модул 
 
 • Базовите умения, нужни на фасилитатора
 • Създаване на поле и въвеждане
 • Взаимно опознаване и навлизане в „Ние“ пространството
 • Групата като социален организъм и като социален холон
 • Какво представляват констелациите – произход, предназначение, ползи
 • Констелациите като символ на времето, в което живеем
 • Първи опитности с констелациите – това не е магия; Всички ние сме свързани;  Обединеното поле на преживяванията
 • Вътрешните качества и нагласата, които констелатора трябва да притежава
 • Базовите елементи на U теорията и на AQAL модела (Всички Квадранти Всички Нива – по Кен Уилбър), като пътеводител в констелациите
 • Упражняване на състоянието на присъствие и цялостност на съзнанието
 • Свързване с другите – резонанс, емпатия, съпричастност, състрадание, обединеност
 • Автентичното движение – събуждане на мъдростта на тялото; Телесни практики за упражняване на състоянието на присъствие и на резонанс
 • Семейните констелации – корените на любовта в сърцата ни; Свързване с потока на живота чрез предците ни. 
 • Основите на семейните констелации.
 • Гледната точка на интегралният подход и на интегралната психология на Кен Уилбър по отношение на семейните взаимоотношения
 • Редът на любовта, според феноменологичният подход на Берт Хелингер.
 • Човешките същества като същности, формирали се на базата на влиянието на предците и на кармата.
 • Кое е онова, което създава баланса и хармонията у нас самите и в семейството
 • Трансгенерационните вплитания
 • „Сляпата“ любов пораждащата любов
 • Свързване с съдбата на предците ни и с Духа на рода
 • Свързване със състрадателната и регенерираща
 • Миналото, настоящето и бъдещето, в контекста на семейните констелации
 • Констелации с участници
 • Практика
Втори модул 
 
 • Любящи взаимоотношения с партньорите, с децата и с Живота.
 • Двама души, които се обичат – две духовно свързани души
 • Да срещнеш „идеалният партньор“ – системната перспектива
 • Търсене на сродна душа – от перспективата на физическото, енергийното и духовното измерение
 • Позитивната цикличност на щастливите двойки – всеки път даваме повече и всеки път получаваме повече
 • Половата идентичност при двойките – да играем своята роля
 • Шестте успешни практики на грижовните и любящите двойки
 • Взаимоотношенията с децата – кое е онова, което освобождава душите на децата и кое е това, което вплита душите им
 • Структурни констелации за работа с двойки – включително констелации за желанията и страховете при взаимоотношенията в двойката
 • Благословията на родителите към децата – да дадем на децата си тяхното точно място в семейната система
 • Еволюиращото семейство – структурата на Любовта
 • Как да се справим по един позитивен начин с разделите и разводите, и да запазим съхраним децата
 • Комплексните семейства и децата от предишни връзки
 • Отворени, полигамни и хомосексуални връзки
 • Осиновяванията и тяхната уникална семейна динамика
 • Децата родили се чрез инвитро и други подобни случаи (донорство, биологично смесване на ролите, ДНК)
 
Трети модул – практика и супервизия 
 
 • Въпроси и отговори
 • Изясняване на концепциите и на взетия материал
 • Констелации с участници
 • Практика
 • Супервизия
1 from 2 Next page →