Календар на събитията

ИНТЕГРАЛНИ И СЕМЕЙНИ КОНСТЕЛАЦИИ 

Сертификационна тренинг програма за фасилитатори по Интегрални Семейни Констелации 

  в партньорство с

„Школа по Интегрални констелации и еволюционни техники” – Италия

14 - 17 Ноември 2019

София