Съдържание на обучението

Всеки модул включва теория, практика и себеизследване

 1)      Основи на Интегративното Дишане

Изучаване и изследване на силата на дишането при различните дихателни модалности и подходи, сравнявайки интензивно и меко дишане, гръдно и коремно дишане, дишане през носа и дишане през устата, по-къси и по-дълги дихателни процеси, свързано дишане и дишане с паузи, дишане придружено от евокативна музика или без такава и т.н.

Интегриране на вътрешното изследване с вербална обмяна и водене.

Усвояване воденето на сесия с едно емоционално и емпатично присъствие.

Усвояване на базовите умения за преодоляване на пречките пред свободния поток на дъха (физически и вербални интервенции).

Елементи:

  • Различни техники на дишане
  • Интегративно дишане
  • Дишане в група
  • Осъзнато дишане
  • Дишане и музика
  • Дишане и движение
  • Дишането и неговото влияние върху тялото, емоциите, ума и духа

 2)      Емоционални модели и дишането

Всяка емоция има свой собствен дихателен патерн (модел). Емоциите  променят дишането, а дишането променя емоциите. С помощта на дишането, стъпка по стъпка, се изцеляват болезнените емоции и ние се отваряме за новите енергии на живота. Инструменти от биоенергетичната психотерапия  на Александър Лоуен и други подходи за работа с тялото подпомагат процеса на отварянето към емоциите, тяхната експресия (изразяването) и освобождаването от тази емоция.

1 from 3 Next page →