Обучители

Хайнц Герд Ланге

Повече от 22 години Хайнц Герд работи с клиенти като метафизичен коуч. Той е обучител в методи за работа с Дъха и водещ на семинари и обучения в Германия, Австрия, Швейцария, Обединеното Кралство, Ирландия, Украйна, Русия, а от няколко години и в България . Специализирал е в следните школи, методи и техники – Няколко метода за Работа с Дъха, между които – Интегративно Дишане, Холотропно Дишане, Ребъртинг и др.; Премоделиране на съзнанието; Биоенергиен интегритет; Стратегии за житейска промяна и др. Хайнц Герд е директор на Института по Трансформиращо Изцеление® – UK в Обединеното Кралство.

 

Лера Ланге

Повече от 12 години Лера Ланге е обучител в методи за Работа с Дъха и енергиен лечител, прилагащ в практиката си шамански практики. Лера е гид по пътеката на сърцето и нейният интуитивен и емпатичен подход спомага за постигането на дълбока трансформация и изцеление, благодарение на енергийният резонанс, който тя успява да създаде във водените от нея събития и при работата си с клиенти. Част от подходите, които тя прилага в практиката си са – „Психична хирургия“ и „Изцеление на енергийните полета“. Тя е кодиректор на Института по Трансформиращо Изцеление®- UK в Обединеното Кралство.

 

Симеон Симов

Макар конвенционалното образование по психология да му осигурява необходимата основа и да дава отговорите на част от важните въпроси, които винаги е търсил, той насочва търсенията си и в други посоки, и в последните около  20 години преминава през обучение в различни школи и методи, в това число – Свободно Дишане, Трансформативно Дишане, Себеинтегриращо Дишане, Интегративно Дишане ; Енергийна Психология; Семейни Констелации; Интегрално Консултиране (Коучинг); EMDR; PSYCH-K; и др. Свързаното, осъзнато дишане, обаче си остава и досега неговият любим метод, заради дълбочината, обхвата и бързината, с която работи. Симеон е един от основателите и е изпълнителен директор на Институт за Интегрално Развитие, член е на Австрийската Асоциация по Интегративно Дишане и е обучител по Интегративно дишане.

 

 

Михаела Михайлова

МИХАЕЛА е психолог с над 15 годишен опит. Нейното „Пътуване“ започва още когато е на 16 г. и продължава и до сега. Освен психотерапевт, Михаела е и семеен констелатор, интегрален коуч, PSYCH-K фасилитатор, AIT терапевт, EFT обучител, EMDR терапевт, обучител в методи за работа с Дъха и водещ на групови и индивидуални сесии, а един от любимите и инструменти е работата със Сянката. Михаела напълно вярва в казаното от Кен Уилбър, че това, което умът възприема като интегрално, се възприема от сърцето като единство. Сърцето чувства единството, а умът може да го разпознае, ако разполага с интегралната теоретична рамка, като инструмент за осмисляне на единството. Тази връзка е онова, което Михаела следва в работата си с клиенти и в работата си с групи, за постигането на дълбока трансформация и изцеление. Тя е един от основателите на Институт за Интегрално Развитие, член е на Австрийската Асоциация по Интегративно Дишане, обучител по Интегративно дишане и официален представител на IBF за България.