Интегрална психология

Основна мисия: интегриране на всичко в областта на психологията и духовността.

Интегралната психология е най-авангардното направление в психологията, базирано на интегралната теория разработена от Кен Уилбър. Същността на интегралната теория и на интегралната психология е да се създаде глобална психология, където психологическите принципи и прозрения на запада и изтока, на юга и на севера са обединени в един велик синтез. Станало е популярно да се казва "на изтока и запада". Но къде в тази полоса могат да се открият американските индианци например, африканските или австралийските шамани? Затова, интегралният модел предлага диалога да се разшири от  - "на изток и на запад" до - глобален диалог, които интегрира западната научна психология с духовното познание от всички епохи и географски области. Това е брак между науката и духовността. Какво ще стане, ако Фройд и Буда се сприятелят и направят заедно семинар? Какво ще стане, ако когнитивно-поведенческата терапия е приветствана точно колкото и сибирските шамански практики? Какво ще стане, ако Далай Лама срещне индианец и споделят своите прозрения за нашите вътрешни реалности? И накрая, какво ще стане ако съберем всички психологически аспекти на древните духовни школи, съвременните психотерапевтчни методи и пост-модерните подходи в една съгласувана карта на човешката психика? Тогава получаваме интегралната психология, внушителеният синтез на Кен Уилбър – така необходимата обща, глобална карта за едно глобално общество от психолози, йоги, лечители, гурута, шамани, свещеници и светии. Ние вярваме, че всички те имат значителен принос и е дошло времето да споделят своите знания  в рамка на откритост, взаимно разбирателство, състрадателна прегръдка и уважение. Ние се покланяме един пред друг и от сега нататък продължаваме заедно. Това е пост- постмодерното гледище, което наричаме интегрален подход.

1 from 6 Next page →