Програма на обучението по БЕК

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЕК® ПО ТЕМИ

 
История и теория на биоенергетиката
 
Основи на анатомията и физиологията
 
Психосоматични здравословни проблеми
 
Защо клетките се нуждаят освен от традиционните „горива“ като въглехидрати и мазнини,  също и от „енергията на източника“, както и как можем да помогнем на клиентите си да оптимизират достъпа си до тази енергия
 
Как информацията модулира гените (откритието на науката епигенетика) и защо теорията за полето ни е необходима, за да можем да обясним онази система за контрол на тялото, която надскача системата за контрол на ДНК
 
Защо тялото функционира с помощта на дуална информационна система, използвайки матрицата на съединителната тъкан, и защо наличието на нервна система само по себе си не може адекватно да обясни как в тялото възниква движение с моментална и прецизна координация.
 
Как тялото създава и как може да бъде насърчено да създава свои собствени изцелителни послания.
 
Как определени видове заболявания възникват или се разпространяват посредством механизми, които отиват отвъд рамките на традиционните теории за разпространението и предаването на вируси и други микроорганизми.
 
Как уникалното взаимодействие между телесните усещания, емоционалния стрес и шока могат да усилят болестните процеси и как емоциите, възприятията и вярванията могат да бъдат използвани за подобряване на резултатите при прилагането на еднакви по сила на въздействие изцелителни методи.
 
 • Техника за неутрализация на болката по Стефан Кауфман
 • Техники за емоционална свобода (ТЕС); Holar EFT (ХОЛАРЕН ТЕС)
 • Матрично Предекодиране
 • Приложна кинезиология
 • Аурична “хирургия” по Герхард Клюгъл
 • Reconnective Healing
 • Пранично Изцеление
 • Trance Healing
 • Упражнения за работа с енергийната система на човека
 • Разтягане и мобилизация на фасцията
 • Работа със сянката
 • Невролингвистично програмиране (НЛП)
 • Визуализации, водени визуализации и други изцелителни техники
 • Техники за интервюиране на клиента
 • Биоенергийното поле на тялото
 • Усещане и промяна на енергийните модели
 • Технически и нетехнически модалности
 • Травма и себеизцеление
 • Емоционални отпечатъци и белези
 • Основи на здравословното хранене и разумните физически упражнения
 • Тъмната страна на лецитина, зърнените култури, глутена и на млечните продукти
 • Хранителният режим, придружаващ биоинформационното изцеление
 • Тяло, ум и душа – взаимовръзки
 • Тялото като огледало на душата – психосоматичните заболявания
 • Душата като огледало на тялото – въплъщаване на душата
 • Концепция на холарната медицина
 • Причини и корени на нарушенията
 • Кинезиология на цялото тяло и утвърждения
 • Как да създадете и поддържате успешна БЕК® практика. 
Разработен от