WHEE

Основателят на WHEE д-р Даниел Бенър завършва психиатрия през 1973 година, след което прекарва две години във Виетнам по време на войната, като психиатър във военно въздушните сили на САЩ. Това е време, когато психиатрията е все още предимно психотерапия.

С течение на годините, под натиска на застрахователните компании, се ограничава времето за психиатрично интервю до 15 – 20 минути, което време е крайно недостатъчно за психотерапевтична интервенция и психиатрите започват основно да изписват медикаменти. Това принудило доктор Бенър да търси нови, по-бързо действащи техники, за да е в състояние да помага на пациентите си в ограничените рамки на времето, определено му за един пациент в болничните институции, в които е работил. Търсенето му го отвежда до EMDR психотерапията и EFT, но дори и при тези бързо действащи техники времето понякога не стигало, затова той се заема да разработи още по-бързо действаща техника, която да е в състояние в рамките на минути да окаже нужният ефект върху пациентите му. Така той разработва техниката WHEE, което е транскрипция от “Wholistic Hybrid Derived From EMDR and EFT” или още позната като “Whole Health – Easily end Effectively”.

Тази техника съчетава елементи от EMDR и EFT по начин, който я прави изключително бърза и ефективна. Метафорично казано WHEE ни дава инструментите, с които бързо и лесно можем да репрограмираме „софтуера” си.  Много от нас съхраняват в подсъзнанието си неадаптивни програми за справяне със стреса, които са формирани на базата на предишен травматичен опит. Като деца често ние сме бягали от всеки болезнен опит, като буквално сме заравяли усещанията и емоциите си в несъзнаваното. Тези програми на страданието, попадайки в подсъзнанието, се превръщат в автоматични отговори в последващи стресови ситуации по-късно в живота на зрялата личност. WHEE, ни помага да се справим именно с тези подсъзнателни програми и да ги променим във вид, който да ни помага да имаме адаптивен отговор на актуалните ситуации от живота ни.

1 from 3 Next page →