PSYCH-K® САЙ-КЕЙ®

PSYCH-K® САЙ-КЕЙ®

Какво представлява метода САЙ-КЕЙ®

От създателя на метода Роб Уилямс

Изначалната мисия на САЙ-КЕЙ е да служи като инструмент за подпомагане на еволюцията на съзнаниетои на свещеният процес на еволюцията на света. По-конкретно, главната роля на САЙ-КЕЙ е да помогне на хората да си припомнят, че те са духовни създания, преживяващи човешки опит. Когато се помогне на подсъзнанието да се свърже с тази изначална истина, това ни освобождава от затвора на ограничаващите вярвания. Тези ограничаващи вярвания стесняват твърде много рамката ни, на това, която вярваме, че сме, а също така ограничават твърде много потенциала ни и ни пречат да се разгърнем до онова, което бихме искали да сме. С голяма убеденост може да се твърди, че източника на почти цялото човешко страдание, без значение дали това е ментално, телесно или емоционално страдание, произлиза от базовата илюзия за отделеност от нашата истинска Духовна Същност.

Тази Духовна Същност носи много имена и има много пътища към нея, но всички те трябва да си проправят път през препятствията на подсъзнанието, тъй като често подсъзнанието ни е „минирано“ от ограничаващи вярвания и остарели и ненужни „програми“, които вече не са ни нужни и пречат на еволюцията ни. Тези ограничаващи подсъзнателни вярвания оказват влияние на всички аспекти на живота ни, включително на взаимоотношенията ни с другите хора, на себеоценката ни, на материалното ни благополучие, на професионалното ни развитие и успех, а също, без съмнение, оказват влияние на здравето ни. САЙ-КЕЙ ни помага да си разчистим пътя и да си осигурим едно безопасно преминаване през тези прегради на пътя ни, за да се придвижим към разширяване на потенциала ни във всяка една сфера от живота ни.

1 from 2 Next page →