TAT

Методът „Tapas Acupressure Technique” (TAT), на български „Акупресурна Техника Тапас” (АТТ) е създаден преди около 15 години от Тапас Флеминг – лицензиран акупунктурист и холистичен терапевт от Калифорния САЩ.

Тя завършва образованието си по традиционна източна медицина в „Emperor's College” в Санта Моника, след което продължава образованието си в тази насока в Китай. АТТ се преподава вече повече от 10 години в много страни по света и е доказала ефективността си, като лесна за изпълнение, бърза като действие и трайна като резултатност техника.

АТТ е един от методите на новото направление наречено „Енергийна Психология”. Тази школа се развива изключително динамично през последните 10-15 години и се разпространява с невероятно бързи темпове обхващайки все по-широки ареали по цялата планета.

Това се дължи на факта, че това направление представлява набор от методи и техники, които от една страна са лесни за научаване и прилагане, а в същото време успяват да се справят с огромен брой психологически и физиологични проблеми за много по-кратки срокове в сравнение с традиционните терапевтични модалности.

Другото преимущество на тези техники е че те действат по един изключително мек и неинвазивен начин, което обаче не им пречи да бъдат изключително ефективни.

1 from 4 Next page →