TAT

Теоретична постановка на ТАТ


Какво представлява психологическата травма: когато преживяваме някакво стресиращо събитие и нямаме ресурс да го отработим и „разтоварим” в актуалния момент на възникването му, ние обикновено изтласкваме негативната емоция свързана с този стрес в подсъзнанието си.

Обикновено в този момент една част от нас казва „Аз не мога да оцелея, ако това се случва с мен”, така че тази част от вас казва „Не” на случващото се. Това създава психологическо противоречие, което от своя страна създава дисбаланс на ниво енергийно-информационна система.

Образно казано, вие създавате една ситуация, която звучи по следният начин: „Аз съм тук и държа травмата ето там , далече от мен”, но в действителност травмата не остава някъде там, а се превръща в част от вас, продължавайки да „работи” на ниво несъзнавано и да дебалансира системата психика – тяло. С други думи, опитвайки се да задържим травмата далече от себе си, ние и позволяваме да черпи от силата ни и да управлява поведението ни.

Психологическия дисбаланс е съпроводен от енергиен дисбаланс, именно работейки върху енергийния дисбаланс с помощта на техниките на ТАТ ние позволяваме на изтласканият в несъзнаваното дуалистичен психологически конфликт да изплува на ниво съзнание и да бъде отработен и разтоварен в нова, незаплашваща ни ситуация, да бъде „пречупен” през нов оценъчен ракурс, което позволява да се отърсим от напрежението, което сме носили години наред и да върнем системата в балансирано състояние.