EFT

 Еmotional Freedom Technique (EFT), в превод на български Техника за Емоционална Свобода (ТЕС) или Техника за Емоционално Освобождение (ТЕО) е един от най-популярните и бързо разпространяващите се методи влизащи в състава на иновативната школа „Енергийна Психология”. EFT е създадена в началото на 90-те години на XX век от Гари Крейг – инженер по образование, вложил повече от тридесет години от живота си в проучването на методите, техниките и практиките на източната, алтернативната и комплементарната медицина. EFT е разработена на основата на създадената по-рано от д-р Роджър Калахан техника наречена TFT. Гари Крейг преминава през обучение в принципите на тази доста сложна за научаване и прилагане техника и благодарение на инженерната си мисъл и по-раншните познания и натрупан опит успява да разработи по-опростен вариант на TFT, което обаче не се отразява на ефективността на тази нова техника. Тъкмо обратното, разработената от него техника не само не отстъпва като резултатност на по-стария модел, но в много отношения го надминава.

EFT се базира на доказания вече безспорно факт, че 80-85% (по твърдение на СЗО) от здравословните проблеми на хората са психосоматични, т.е. в корена на тези проблеми стои психологическа причина. Все повече доказателства се трупат в полза на това, че подтиснатите в подсъзнанието и неотработени отрицателни емоции предизвикват по-голямата част от физиологичните и психологическите симптоми, носещи дискомфорт и страдание на съвременния човек.

EFT представлява една ефективна комбинация от древното лечителско изкуство на изтока и съвременните достижения на психологията, невропсихологията и квантовата физика. EFT е наричана „емоционалната акупунктура”, при която нуждата от използването на акупунктурни игли е отпаднала. 

1 from 3 Next page →