SDW

SDW е една от техниките на иновативното направление „Енергийна Психология“. Тази техника, както и останалите техники на това направление, е насочена към балансиране на физиологичните, емоционални, когнитивни и енергийни параметри на човешката същност, с цел съхраняване и възстановяване на здравето.

Повечето трансформативни и психотерапевтични техники и школи работят само с емоционалните, ментални и евентуално с кинестетичните пластове на човешката същност. Техниките на Енергийната Психология работят и с енергийната система на човек, но целите на повечето от тях са насочени към актуалното физиологично, емоционално и енергийно състояние на човека, като работят ограничавайки се в актуалното и биографично ниво на личността. SDW отива отвъд тези пластове, адресирайки работата си към трансперсоналните и трансбиографични енергийни отпечатъци в душата на човека. Голяма част от актуалните емоционални, здравословни и житейски проблеми имат като първоизточник (невидими корени) подсъзнателните програми и енергийни „отпечатъци“, които са формирани в някоя от предишните ни реинкарнации или са свързани с модел наследен от предците ни, с деструктивни енергийни въздействия от личен или външен източник, обети за бедност и безбрачие, дадени в минал живот, както и други видове енергийни конфигурации, които блокират нормалният поток на енергията. Когато успеем да се освободим от тези блокажи, това освобождава свободния поток на енергията, което от своя страна води след себе си като резултат до това да живеем живота си здрави, да имаме удовлетворяващи взаимоотношения, да имаме енергията да постигаме целите в живота си и да еволюираме в духовен план. 

Минали животи

Квантовата физика ни показа и ни доказа, че на определено квантово ниво - така наречената от физиците „нулева точка“, времето и пространството не съществуват. На това ниво всичко е СЕГА и ТУК. Погледнато от перспективата на доказателствата на квантовата физика, които ни показват, че в основата на всичко лежи една изначална реалност, в която няма времеви и пространствени измерения (което означава, че всичко съществува във всеки един момент и навсякъде), миналите животи са нещо, което съществува като енергия и информация във всеки един момент на съществуването ни в триизмерното пространство на проявеният свят и по тази причина е разбираемо, че те оказват влияние върху актуалният ни живот. Така наречената от квантовите физици „нулева точка“, по начина по който те я описват, кореспондира напълно с това, което в различните култури и времена бива наричано с различни имена – Дао, Брахман, Бог, Абсолют, Източник и т.н. Изцелението на проблемите останали от минали животи, позволява на човек да продължи напред в живота си, освободен от приковаването си към тях.

1 from 3 Next page →