SDW

SDW създадена от Д-р Стоун, работи ползвайки мускулното тестване с цел да достигнем до информацията от минали животи и прибягва до техники от Енергийната психология, с помощта на които бързо се справяме с травми от минали реинкарнации, възстановявайки загубената енергия. 

СПЕЦИФИКА И НАСОЧЕНОСТ НА РАБОТАТА С SDW

НЯКОИ ПО-СПЕЦИФИЧНИ ПРОБЛЕМИ, КЪМ КОИТО Е НАСОЧЕНА РАБОТАТА СЪС SDW, С КОЕТО ТАЗИ ТЕХНИКА СЕ ОТЛИЧАВА ОТ ОСТАНАЛИТЕ ТЕХНИКИ НА ЕНЕРГИЙНАТА ПСИХОЛОГИЯ, ПРИ КОИТО НЕ СЕ РАБОТИ ЦЕЛЕНАСОЧЕНО ЗА ТОЗИ РОД ПРОБЛЕМИ:

Родови травми

Енергийните дисбаланси в следствие на неотработени травми, които могат да са преживени от някой от предците ни, могат да се предадат на бъдещите поколения чрез ДНК информацията и да окажат влияние на живота, здравето и психиката на потомците. С помощта на SDW успяваме да проследим и да открием първоизточника на родовата травма и с помощта на сурогатна работа да помогнем за изцелението на съответния предшественик. Този изцелителен процес освобождава както предшественика, така и потомците му от този неотработен травматичен отпечатък.

Обети

Когато през VI век християнската църква църква обявява концепцията за прераждането за ерес, това създава голям проблем за истински търсещите духовно развитие хора в християнският свят, които възприемат тогавашната християнска догма като единственият верен път за духовен напредък. Обетите за бедност, непорочност и покорство, поемани от монахините и монасите, без да бъдат съзнателно отменени, водят след себе си във всички следващи реинкарнации до трудности в изграждането на нормални и удовлетворяващи отношения с противоположния пол, до невъзможностда създаваме хармонично семейство и деца и до себесаботирането на стремежите за постигне на  нормално материално благополучие.