Холистична енергийна психология

Холистичната Енергийна Психология е иновативен метод за депрограмиране на травматичната информация, която се е „отпечатала“ в нашето ДНК, вследствие на преживени травматични събития в рамките на живота ни, травматични събития от процеса на раждането ни и вътреутробното ни развитие, както и такива, които носим от предишни инкарнации.

Този нов метод създаден от д-р Маша Алекс, включва в себе си, както обичайните подходи на направлението Енергийна Психология, в това число третирането на меридианната енергийна система и енергийните точки, така и техники за работата насочена към изчистването и хармонизирането на базовите и второстепенните чакри.

ХЕП ни предлага също и инструментариум за директна работата с травмите и свързаните с тях асоциации натрупани във физиологичната, психологическата и енергийната система на човека, а така също и за третирането на последствията от тези травматични преживявания, проявяващи се в системата ум-тяло като соматични или психологически симптоми от различно естество. Посоката на работата с ХЕП е насочена основно към справянето с източниците на стрес и към причините за психологическите и физиологични дисфункции.

При ХЕП, за разлика от повечето от другите методики на Енергийната Психология, се обръща нужното внимание също и на подходите за изграждането на рапорт (взаимоотношения на доверие)  между фасилитатор и клиент и се разглеждат в дълбочина важните аспекти свързани с проекциите, трансфера и контратрансфера и други елементи, които са от изключителна важност, както за всеки изцелителен процес, така и за всеки род взаимоотношения между терапевт и клиент или фасилитатор и клиент, на които, за съжаление, не се обръща нужното внимание при повечето други методики на Енергийната Психология, но които са от есенциално значение за изцелителният процес.

В инструментариума на ХЕП се ползват и методите за мускулно тестване и за откриването на подсъзнателните себесаботиращи програми, а така също и за идентифицирането на повтарящите се хронични цикли на ретравматизация, и съответно се предлагат и респективните техники и начините да се излезе от тези цикли на повторна травматизация.

Друга съществена разлика, която отличава ХЕП от някои по ранни и не дотам усъвършенствани подходи на Енергийната Психология, е наблягането върху работата и с биохимичните и психо-органичните системи,  с хемисферна синхронизация а така също и боравенето с димагнетичната еластичност на човешкото енергийно поле.

Не на последно място, това е единствената методика на Енергийната психология, обръщаща подобаващо внимание на въздействието на микроорганизмите, невротоксините и алергените, както що се отнася за поддържането на дисфункционалното състояние на организма и на енергийната система, така също и за обратният процес - конкретното въздействие на различните видове енергиен дисбаланс за отключването на определени автоимунни реакции и за намалената защита на тялото по отношение на различните видове микроорганизми и токсини. Допълнителен елемент от насоката на работата с ХЕП и от нейният инструментариум включва темите свързани с въздействието на травмите и на психоенегийният дисбаланс причинен от тях за различните видове хормонален дисбаланс.

ХЕП ни дава и напълно нови насоки за работа в посока на коригирането на когнитивно-енергийните мрежи, които се явяват продължение на психо-органичните конфигурации, а така също и нови подходи към менталната и духовната хармонизация.

Специално внимание, в рамките на протоколите на ХЕП, е обърнато на никак не маловажните въпроси свързани с психо-генетичните имунни дисфункции и дисфункционалното въздействие върху ДНК, вследствие на грешните невронни сигнали, които нервната система изпраща като следствие от преживените травми, което пък от своя страна води до генетична деформация. В тази посока, теоретичната и методологична база на ХЕП ни отвежда към темите свързани с травматичното въздействие от преживени травми, в рамките на биографичният ни живот или от минали животи, върху функционирането на гените, разстройството на възприятията, прекъсването на потока на невротрансмитерите, както и по отношение на някои вторични следствия от това, като затруднената абсорбция на витамините и минералите, а така също и на други жизнено важни нутриенти.
Квантовите измерения на подхода прилаган при ХЕП включват също работата с холографската матрица, както и регресия към минали животи. Новото квантово диагностициране използвано при ХЕП ни позволява да навлезем директно в отслабените базови структури, което ни дава възможност да се освободим от старите вярвания и дисфункционалните поведения, отработвайки причините лежащи в основата им, а именно преживените в миналото ни травматични събития и спомените свързани с тях.

По този начин ХЕП ни предлага един изцяло иновативен подход за работа с вътрешният и външният свят и с Вселената, както и с квантовите измерения на субатомно ниво и на нивото на Абсолюта.
ХЕП ни позволява да навлезем в дълбочина в подсъзнателните пластове, в които да открием травматичните корени на дисфункционалните модели на функциониране на тялото и психиката ни и източниците за нашето дисфункционално поведения и мислене – така наречените „дисхармонични фрактали“.

В допълнение, с помощта на ХЕП, също така, можем, тогава когато е необходимо, да работим с определени астрални същности, както и със същности свързани с предшественици, които паразитират енергийно върху нас, и също така да се освободим от негативните енергийни въздействия, причинени ни както от вътрешни, така и от външни източници.

Разработен от